Het woord makelaar duidt over het algemeen op een tussenpersoon bij de handel in roerende en onroerende goederen. Het vak wordt de 'makelaardij' of 'makelarij' genoemd.

Een makelaar bemiddelt bij koop en verkoop van huizen, kantoren, roerende zaken, verzekeringen, op de goederen termijnmarkt of ander roerend, onroerend of registergoed, regelt contracten en (ver)koopafspraken. Een groot deel van het werk bestaat uit het zoeken van (de makelaar van) een geschikte partij om dat bepaalde goed eenmalig mee te verhandelen.
Advertentie